SOSTAC model voor recruitment marketing

SOSTAC model

Bij Placework gebruiken we het SOSTAC model vaak om een gefundeerde recruitment marketing strategie te creëren, uit te voeren en bij te sturen. De letters SOSTAC staan voor Situation, Objectives, Strategy, Tactics, Actions, Control. Het model is een raamwerk dat organisaties helpt bij het structureren en uitvoeren van hun marketing- en communicatieplannen. Dit model is zeer bruikbaar voor recruitment marketing omdat het de aanpak van deze uitdaging op een systematische en gestructureerde manier benadert.

 

Onderstaand een beschrijving per letter:

Situation analysis

Hier beschrijf je de huidige situatie rondom recruitment marketing. Welke uitdagingen ondervind je? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de beperkingen?

Objectives

In deze fase definieer je de specifieke doelstellingen die je met je recruitment marketing wilt bereiken. Bijvoorbeeld het aantrekken van geschikte kandidaten, het vergroten van de bekendheid van het bedrijf als werkgever, het verbeteren van de sollicitatie-ervaring, enz.

Strategy

Hier bepaal je de overkoepelende strategie die je wilt volgen om je doelstellingen te bereiken. Dit omvat bijvoorbeeld het bepalen van de doelgroep, het bepalen van de juiste kanalen mix en de communicatie strategie.

Tactics

In deze fase bepaal je de specifieke tactieken die je gaat inzetten om je strategie uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld het opstellen van vacatureteksten, het organiseren van wervingscampagnes, het inzetten van social media, enz.

Actions

Hier ga je concreet aan de slag met de uitvoering van je tactieken. Dit omvat het uitvoeren van campagnes, het versturen van emailings, het updaten van je website, enz.

Control

Ten slotte bepaal je hoe je de effectiviteit van je recruitment marketing gaat meten en monitoren. Hierdoor kun je je inspanningen verbeteren en gericht bijsturen waar nodig. Onze dashboards zijn een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen om gerichte acties te ondernemen.

Door het SOSTAC model te volgen, kun je je recruitment marketing op een gestructureerde manier aanpakken en zorgen dat je gericht werkt aan het bereiken van je doelstellingen. Hierdoor kun je jouw bedrijf als aantrekkelijke werkgever presenteren en gericht kandidaten aantrekken.

Meer weten over de SOSTAC methodiek?

Wil je weten hoe je het SOSTAC voor jouw recruitment inspanningen kan gebruiken? Plan direct een afspraak in of neem contact op via ons contactformulier.

Submit your response

Your email address will not be published. Required fields are marked *